Nieuws

Laat mensen niet in de kou staan, haal ze op!

GroenLinks raads- en statenleden uit Friesland roepen de staatssecretaris en kabinet op om vluchtelingen op te halen uit de mensonwaardige tentenkampen in Griekenland en Turkije: “Hoe kan het zijn dat we mensen laten creperen in de sneeuw en de kou en vasthouden aan regels en procedures? De menselijkheid sneeuwt letterlijk en figuurlijk onder. Haal ze op. Het kan gewoon! Wij hebben plek!

 

Lees verder

Nieuwsbrief nr. 5, jaargang 2016

Algemene beschouwingen 2016

Zoals gebruikelijk in het politieke bedrijf is het, voordat de zomervakantie 'losbarst', tijd voor de Algemene beschouwingen. Zo ook in de raad van De Fryske Marren.

Het was voor de raad, en dus ook voor Matthijs, de eerste keer achter het spreekgestoelte. Hij benadrukte dan ook dat de raad zoekende is naar wat voor haar de beste manier is om terug te blikken en vooruit te kijken. Overigens is niet alleen de raad zoekende. Ook De Fryske Marren in al haar geledingen is zoekende naar wat zij wil zijn en op welke wijze.

Lees verder

Nieuwsbrief nr. 4, jaargang 2016

Glyfosaat exit!

Het heeft erom gespand.......  Zojuist is echter bekend geworden dat dat de Europese Unie geweigerd heeft de licentie voor de onkruidverdelger Glyfosaat te verlengen. Dit is een overwinning voor iedereen die het milieu een goed hart toedraagt en garandeert een betere toekomst voor flora en fauna.

Het is een geweldige dreun voor chemie concern Monsanto. Zoals wellicht bekend is dit bedrijf in een overnamestrijd gewikkeld met Bayer Chemie.

We moeten nu nagaan in hoeverre deze ontwikkeling van invloed is op het beleid aangaande groenbeheer van "De Fryske Marren".

Lees verder

Nieuwsbrief nr. 3, jaargang 2016

 

Het gif blijft ons bezig houden!

In de vorige nieuwsbrief hebben we ruime aandacht besteed aan de problemen die ontstaan door het blijven toepassen van chemische bestrijdingsmiddelen. Met name Glyfosaat is nog steeds in grote delen van de wereld toegestaan. Zo ook in de Europese Unie. Er wordt door diverse (milieu)instanties constant druk uitgeoefend op de Europese Commissie die hierover gaat, om te zorgen dat dit middel ook in de EU verboden wordt. De belangenorganisatie van de chemische industrie, Monsanto, heeft echter een krachtige lobby en het dreigt, jammer genoeg, opnieuw fout te gaan. Alhoewel het Europese Parlement voorstander is van verdere restricties, blijkt uit een uitgelekt voorstel van de Europese Commissie dat zij op het punt staat om de licentie voor Glyfosaat voor nog eens 10 jaar te vernieuwen. Nederland heeft de macht om dit te voorkomen maar staatssecretaris van Landbouw, Martijn van Dam, krabbelt terug.

Wat wij kunnen doen is het volgende: laten we Van Dam overspoelen met dringende berichten om ervoor te zorgen dat hij onze gezondheid, en die van het complete leefmilieu, voorop stelt. Er is weinig tijd. Stuur daarom nu een bericht via: https://secure.avaaz.org/nl/glyphosate_eu_vote_sam_netherlands/?pv=88&rc=fb

Lees verder

Nieuwsbrief nr. 2, jaargang 2016

Het gif zit ons nog lang niet lekker! Onlangs kopte de Leeuwarder Courant: "Joure herstelt telblunder over gifgebruik". Een extern adviseur heeft vastgesteld dat: "dit soort situaties kunnen voorkomen" en dat er "gemeenterechtelijk wel een besluit, namelijk het verwerpen van de motie (van GroenLinks)" is genomen. Het zij zo. Deze adviseur zal formeel wel gelijk hebben.

Tijdens de beraadslagingen merkte Matthijs terecht op: "Wy komme d'r letter nog wolris op werom. Wat dat oanbelanget binne wy krekt onkrûd".

Lees verder

Pagina's