Nieuws

GroenLinks De Fryske Marren is op zoek naar kandidaat-raadsleden

GroenLinks De Fryske Marren gaat met optimisme verder met de beweging die onder Jesse Klaver is losgekomen.

In maart 2018 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen in De Fryske Marren. Wij maken ons op voor een inspirerende en enthousiaste campagne, waarbij wij laten zien hoe wij ons inzetten (en hebben ingezet) voor een groenere en socialere gemeente.

Wij zijn op zoek naar kandidaten voor de nieuwe gemeenteraad die het verhaal van GroenLinks willen vertellen. Het is belangrijk om veel mensen op de kandidatenlijst te hebben staan met hart voor De Fryske Marren, met goede netwerken en duidelijke opvattingen over bijvoorbeeld landschap, zorg, voorzieningen en duurzaamheid.

 

Ben of ken jij ons nieuwe raadslid? Neem dan voor 23 oktober 2017 contact met ons op via defryskemarren@groenlinks.nl of 06-83204216.

GroenLinks Súdwest-Fryslân kiest voor kandidatenlijst met vernieuwing

Tijdens de algemene ledenvergadering van GroenLinks Súdwest-Fryslân op 7 september is met enthousiasme de kandidatenlijst voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen van 22 november 2017 vastgesteld. Lijsttrekker is Angeline Kerver uit Sneek. De kandidatencommissie heeft een lijst samengesteld met veel plaats voor vernieuwing in de kop van de lijst. Bij de kandidaten is ook scherp gelet op bevlogenheid, capaciteiten, ervaring en samenwerking. Maar ook een goede spreiding van leeftijden en man/vrouw verhouding zijn belangrijke afwegingen. Ook de inwoners van de huidige gemeente Littenseradiel kunnen zich in de lijst vertegenwoordigd voelen.

Lees verder

ALV 7 september

Algemene Ledenvergadering  7 september 2017 om half 8 te Sneek

Op de ALV van 7 september te Sneek komen aan de orde de kandidatenlijst, het programma en de campagne. Omdat dit de ALV van de nieuwe samengevoegde afdeling is, zullen daar leden uit beide gemeenten zijn. Maar voor de lijst en het programma van de gemeente Sudwest Fryslan, kunnen alleen leden uit Súdwest Fryslân hun stem uitbrengen. De agenda en de stukken volgen snel.

Deze ALV zal plaatsvinden bij het restaurant Onder de Linden te Sneek in de bovenzaal om half 8.

Het adres is:

Lees verder

Zorgen van PvdA en GL DFM over uitbreiding Lelystad Airport

De fractie van PvdA en GroenLinks in gemeente De Fryske Marren spreken hun zorg uit over de plannen om Lelystad Airport uit te breiden. Zowel Frans Westra (PvdA) als Matthijs Sikkes (GL) hebben uit de gemeente signalen ontvangen dat er ook bij de inwoners van De Fryske Marren zorg is. Deze zorg gaat over uiteenlopende zaken. De beide fracties hebben gezamenlijk nu schriftelijke vragen ingediend om zo het college te bewegen hier antwoord op te geven.

Lees verder

Laat mensen niet in de kou staan, haal ze op!

GroenLinks raads- en statenleden uit Friesland roepen de staatssecretaris en kabinet op om vluchtelingen op te halen uit de mensonwaardige tentenkampen in Griekenland en Turkije: “Hoe kan het zijn dat we mensen laten creperen in de sneeuw en de kou en vasthouden aan regels en procedures? De menselijkheid sneeuwt letterlijk en figuurlijk onder. Haal ze op. Het kan gewoon! Wij hebben plek!

 

Lees verder

Pagina's