Nieuws

ALV 7 september

Algemene Ledenvergadering  7 september 2017 om half 8 te Sneek

Op de ALV van 7 september te Sneek komen aan de orde de kandidatenlijst, het programma en de campagne. Omdat dit de ALV van de nieuwe samengevoegde afdeling is, zullen daar leden uit beide gemeenten zijn. Maar voor de lijst en het programma van de gemeente Sudwest Fryslan, kunnen alleen leden uit Súdwest Fryslân hun stem uitbrengen. De agenda en de stukken volgen snel.

Deze ALV zal plaatsvinden bij het restaurant Onder de Linden te Sneek in de bovenzaal om half 8.

Het adres is:

Lees verder

Zorgen van PvdA en GL DFM over uitbreiding Lelystad Airport

De fractie van PvdA en GroenLinks in gemeente De Fryske Marren spreken hun zorg uit over de plannen om Lelystad Airport uit te breiden. Zowel Frans Westra (PvdA) als Matthijs Sikkes (GL) hebben uit de gemeente signalen ontvangen dat er ook bij de inwoners van De Fryske Marren zorg is. Deze zorg gaat over uiteenlopende zaken. De beide fracties hebben gezamenlijk nu schriftelijke vragen ingediend om zo het college te bewegen hier antwoord op te geven.

Lees verder

Laat mensen niet in de kou staan, haal ze op!

GroenLinks raads- en statenleden uit Friesland roepen de staatssecretaris en kabinet op om vluchtelingen op te halen uit de mensonwaardige tentenkampen in Griekenland en Turkije: “Hoe kan het zijn dat we mensen laten creperen in de sneeuw en de kou en vasthouden aan regels en procedures? De menselijkheid sneeuwt letterlijk en figuurlijk onder. Haal ze op. Het kan gewoon! Wij hebben plek!

 

Lees verder

Nieuwsbrief nr. 5, jaargang 2016

Algemene beschouwingen 2016

Zoals gebruikelijk in het politieke bedrijf is het, voordat de zomervakantie 'losbarst', tijd voor de Algemene beschouwingen. Zo ook in de raad van De Fryske Marren.

Het was voor de raad, en dus ook voor Matthijs, de eerste keer achter het spreekgestoelte. Hij benadrukte dan ook dat de raad zoekende is naar wat voor haar de beste manier is om terug te blikken en vooruit te kijken. Overigens is niet alleen de raad zoekende. Ook De Fryske Marren in al haar geledingen is zoekende naar wat zij wil zijn en op welke wijze.

Lees verder

Nieuwsbrief nr. 4, jaargang 2016

Glyfosaat exit!

Het heeft erom gespand.......  Zojuist is echter bekend geworden dat dat de Europese Unie geweigerd heeft de licentie voor de onkruidverdelger Glyfosaat te verlengen. Dit is een overwinning voor iedereen die het milieu een goed hart toedraagt en garandeert een betere toekomst voor flora en fauna.

Het is een geweldige dreun voor chemie concern Monsanto. Zoals wellicht bekend is dit bedrijf in een overnamestrijd gewikkeld met Bayer Chemie.

We moeten nu nagaan in hoeverre deze ontwikkeling van invloed is op het beleid aangaande groenbeheer van "De Fryske Marren".

Lees verder

Pagina's