Nieuws

Waarom GroenLinks De Fryske Marren tegen zandwinning is

De gemeenteraad van De Fryske Marren wordt 28 november gevraagd om een bestemmingsplanwijziging door te voeren en meerdere vergunningen af te geven om zandwinning in het IJsselmeer mogelijk te maken. Op 14 november is er in de vergadering van de commissie ruimte over gepraat. GroenLinks heeft daar uitgelegd waarom we dit niet moeten willen.

 

Lees verder

De kandidatenlijst voor GroenLinks De Fryske Marren vastgesteld

Donderdag 14 december bekrachtigde de Algemene Ledenvergadering van GroenLinks Regio Zuidwest Fryslân de kandidatenlijst voor De Fryske Marren, zoals die door het bestuur was voorgelegd. De kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 in De Fryske Marren is daarmee definitief. Huidig fractievoorzitter Matthijs Sikkes - van den Berg is wederom benoemd tot lijsttrekker, de rest van de lijst is opgebouwd uit zowel nieuwe gezichten als bestaande leden van de steunfractie.

Lees verder

ALV Regio Zuidwest Fryslân

Op 14 december heeft de afdeling Regio Zuidwest Fryslân weer een ALV gepland staan. Tijdens deze ALV zullen we het voornamelijk hebben over de verkiezings uitslag in SWF en daarnaast zal de lijst en het verkiezingsprogramma van DFM vastgesteld moeten worden. 

De stukken zullen zo spoedig mogelijk aan de leden verstrekt worden.

De inloop is 19:45 uur en de vergadering start om 20:00 uur

De locatie:

Miks Welzijn

Brugstraat 1

8501EV Joure

Nederland

 

Internetconsultatie over laagvliegroutes Lelystad

Retze van der Honing (fractievoorzitter GrienLinks): ”De vliegtuigen van en naar Lelystad komen zo laag over, dat ze zeker last gaan veroorzaken. We roepen het Rijk op om nu onmiddellijk werk te maken van het herinrichten van het luchtruim, waardoor het mogelijk wordt om die vliegtuigen hoger te laten vliegen. Wij verwachten dat onze gedeputeerde hard stelling neemt tegen deze plannen. Dit mag geen voldongen feit zijn.”

Marlene Postma (raadslid GroenLinks Weststellingwerf), Sipke van Belle (raadslid GroenLinks Ooststellingwerf), Matthijs Sikkes (raadslid De Fryske Marren), en Angeline Kerver (raadslid GroenLinks SWF): “Wij verzetten ons, samen met de protesterende burgers en actiegroepen, tegen deze zogenaamde ‘aansluitroutes’ van de vliegtuigen over onze gemeenten.

Op dit moment loopt - tot 2 november 2017 - een internetconsultatie over deze laagvliegroutes. Elke burger kan hier gebruik van maken!

 

Link naar standpunt Tweede Kamer GroenLinks over laagvliegroutes

Link naar voorbeeldbrief over laagvliegroutes Lelystad

Link naar site van overheid met internetconsultatie

GroenLinks De Fryske Marren is op zoek naar kandidaat-raadsleden

GroenLinks De Fryske Marren gaat met optimisme verder met de beweging die onder Jesse Klaver is losgekomen.

In maart 2018 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen in De Fryske Marren. Wij maken ons op voor een inspirerende en enthousiaste campagne, waarbij wij laten zien hoe wij ons inzetten (en hebben ingezet) voor een groenere en socialere gemeente.

Wij zijn op zoek naar kandidaten voor de nieuwe gemeenteraad die het verhaal van GroenLinks willen vertellen. Het is belangrijk om veel mensen op de kandidatenlijst te hebben staan met hart voor De Fryske Marren, met goede netwerken en duidelijke opvattingen over bijvoorbeeld landschap, zorg, voorzieningen en duurzaamheid.

 

Ben of ken jij ons nieuwe raadslid? Neem dan voor 23 oktober 2017 contact met ons op via defryskemarren@groenlinks.nl of 06-83204216.

GroenLinks Súdwest-Fryslân kiest voor kandidatenlijst met vernieuwing

Tijdens de algemene ledenvergadering van GroenLinks Súdwest-Fryslân op 7 september is met enthousiasme de kandidatenlijst voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen van 22 november 2017 vastgesteld. Lijsttrekker is Angeline Kerver uit Sneek. De kandidatencommissie heeft een lijst samengesteld met veel plaats voor vernieuwing in de kop van de lijst. Bij de kandidaten is ook scherp gelet op bevlogenheid, capaciteiten, ervaring en samenwerking. Maar ook een goede spreiding van leeftijden en man/vrouw verhouding zijn belangrijke afwegingen. Ook de inwoners van de huidige gemeente Littenseradiel kunnen zich in de lijst vertegenwoordigd voelen.

Lees verder

Pagina's