Zorgen van PvdA en GL DFM over uitbreiding Lelystad Airport

De fractie van PvdA en GroenLinks in gemeente De Fryske Marren spreken hun zorg uit over de plannen om Lelystad Airport uit te breiden. Zowel Frans Westra (PvdA) als Matthijs Sikkes (GL) hebben uit de gemeente signalen ontvangen dat er ook bij de inwoners van De Fryske Marren zorg is. Deze zorg gaat over uiteenlopende zaken. De beide fracties hebben gezamenlijk nu schriftelijke vragen ingediend om zo het college te bewegen hier antwoord op te geven.

De partijen geven in hun vragen aan dat zij graag zouden willen meepraten en –beslissen als het gaat om routes die over De Fryske Marren vliegen. Frans Westra (Pvda): ”Het is belangrijk om inwoners en raad te betrekken bij plannen op deze schaal. Zijn deze plannen al in beton gegoten en heeft dit dan ook invloed op het woongenot van onze inwoners”. Ook willen beide partijen weten wat de gevolgen zijn voor het toerisme en recreatie. “Aan de ene kant promoten wij als gemeente toerisme en recreatie, maar aan de andere kant gaan deze nieuwe vliegroutes wel gevolgen hebben voor onze inwoners en toeristen”, aldus Matthijs Sikkes (GL). “Daarnaast zijn de gevolgen voor de flora en fauna in onze gemeente onduidelijk voor iedereen”.

Matthijs Sikkes (GL) en Frans Westra (Pvda) willen verder weten hoe het college staat tegenover de besluitvorming en informatievoorziening. Deze lijkt voornamelijk via de media naar buiten te zijn gebracht. Als laatste vragen beide partijen zich af of er genoeg draagvlak is binnen de gemeente voor zo’n project met deze impact. De partijen verwachten, ondanks het zomerreces, spoedig antwoord te krijgen op hun vragen, zodat er duidelijkheid komt voor de inwoners van De Fryske Marren.