Laat mensen niet in de kou staan, haal ze op!

GroenLinks raads- en statenleden uit Friesland roepen de staatssecretaris en kabinet op om vluchtelingen op te halen uit de mensonwaardige tentenkampen in Griekenland en Turkije: “Hoe kan het zijn dat we mensen laten creperen in de sneeuw en de kou en vasthouden aan regels en procedures? De menselijkheid sneeuwt letterlijk en figuurlijk onder. Haal ze op. Het kan gewoon! Wij hebben plek!

 

In Griekenland en Turkije leven vluchtelingen in tentenkampen, terwijl (in ieder geval) in Friesland de opvanglocaties voor vluchtelingen niet vol zijn”, zo stellen de volksvertegenwoordigers van GroenLinks.

 

In Friesland is er bereidheid en draagvlak voor opvang, dat is gebleken tijdens de periode vorig jaar van crisis- en noodopvang. 

Het COA is voorbereid op instroom van vluchtelingen en een deel van de opvang staat nu leeg. Er zitten vluchtelingen muurvast in de zogenaamde ‘Turkijedeal’. Deze mensen (waaronder veel kinderen) laten we nu wachten in barre omstandigheden in tentenkampen. 

We roepen de ministerraad op om vluchtelingen die vast zitten in de ijskoude procedure van de Turkijedeal op te halen uit de tentenkampen. “Niet afwachten, maar nu!”

Retze van der Honing (Statenfractie GrienLinks Fryslân) 
Brigitta Scheepsma (GL Tytjerksteradiel) 
Jan Atze Nicolai (PALGroenLinks Leeuwarden)
Elizabeth Hietkamp (PALGroenLinks Leeuwarden)
Matthijs Sikkes-van den Berg (GL De Fryske Marren)
Wim Kroon (GL Harlingen)
Gerda Koopmans (GL Ooststellingwerf)
Dirk van der Wal (GL Tytjerksteradiel)
Sipke van Belle (GL Ooststellingwerf)
Johan Harms (GL Menaldumadeel)
Gertrud van Leeuwen (GL Weststellingwerf)
Marlene Postma (GL Weststellingwerf)
Evert Stellingwerf ( PALGroenLinks Leeuwarden) 
Gerrie Rozema (GL Heerenveen)
Angeline Kerver (GL SúdWest Fryslân)
Peter Kranendonk (GL SúdWest Fryslân)
Botte Ouderkerken (GL Franekeradeel)
Piet de Ruiter (GL Drachten/Smallingerland)
Rebecca Slijver (GL Dongeradeel)