GroenLinks tegen fors snoeien in het groen

GroenLinks De Friese Meren heeft met verontwaardiging kennis genomen van de plannen om een groot deel van de gemeentelijke bomen te kappen. Die plannen staan in het groenbeleidsplan van de gemeente. In deze concept-notitie staat hoe de gemeente wil bezuinigen op het groenbeleid in De Friese Meren. GroenLinks denkt eerlijk mee over bezuinigingen en snapt dat die nodig zijn. Maar bij het lezen van het groenbeleidsplan nam de verontwaardiging van de GroenLinks fractie steeds meer toe. Het stuk laat ons weten dat er tot wel tienduizend bomen kunnen worden gekapt in onze zo mooie en groene gemeente. Dit komt neer op 20% van de gemeentelijke bomen. En die gemeentelijke bomen staan veelal in onze dorpen en wijken. “Schokkend”, vindt GroenLinks-fractievoorzitter Matthijs Sikkes. “Wij gaan hier dwars voor liggen, desnoods letterlijk.”

GroenLinks denkt dat bewoners bereid zijn om zelf meer te doen in het groen. Maar het beleidsplan zet daar vele kanttekeningen bij. De negatieve toon en beperkte opvatting over zelfbeheer vindt GroenLinks niet meer van deze tijd. Matthijs Sikkes: “Alsof een inwoner met zo’n waslijst aan eisen nog aan burgerparticipatie wil doen”. Aan maar liefst twaalf punten moeten inwoners voldoen om zelfbeheer te mogen uitvoeren. Zo moet Groenafval bijvoorbeeld in de eigen container worden afgevoerd, hoezo faciliterend? En er mag geen gebruik worden gemaakt van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen. Op zich een goede zaak, maar waarom doet de gemeente dat tot op de dag van vandaag zelf dan nog wel?. Een doorn in het oog van GroenLinks. Dat deze bezuiniging weerstand oproept neemt de gemeente op de koop toe. De reactie van de gemeente is dat ze het dan nog wel een keer komen uitleggen. “Alsof wij als inwoners van De Friese Meren kleine onwetende kinderen zijn”, vervolgt Sikkes. Als je kijkt naar de tuinen in onze gemeente dan kun je snel zien dat er veel mensen met echt groene vingers wonen. En die groene vingers kunnen we nu goed gebruiken.

Door de maatregelen verandert de omgeving. Bomen sneuvelen en bloemperken verdwijnen. Toch, zo stelt gemeente De Friese Meren, ‘is er geen achteruitgang in ruimtelijke kwaliteit, maar bewoners zullen de aanpassing toch als achteruitgang ervaren’. Oftewel, wie de nieuwe situatie niet op prijs stelt, heeft het niet begrepen volgens de gemeente. Zo wordt het gras weggemaaid voor de voeten van bewoners die zouden willen protesteren. 

Het concept groenbeleidsplan van gemeente De Friese Meren roept bij de GroenLinks-fractie dan ook een ongekend lange lijst vragen op. Onbegrijpelijk is dat de concept-notitie al geschreven is, voordat de mensen in dorpen en wijken daarover echt hebben mogen meedenken. Dat roept de grote vraag op wat de gemeente De Friese Meren nou echt wil met burgerparticipatie?