Anne Merkuur

Commissielid Ruimte

Ik ben Anne Merkuur, 25 jaar en voor GroenLinks de Friese Meren ben ik actief als commissielid Ruimte. Daarnaast ben ik Matthijs’ rechterhand als steunfractielid. Naast mijn werk voor GroenLinks ben ik taalkundige en sinds april 2014 werkzaam als promovendus bij de Fryske Akademy, waar ik onderzoek doe naar het Fries. Ik woon in Oudehaske met mijn vriend, mijn twee honden en mijn twee katten.

Ik ben bij GroenLinks de Friese Meren gekomen om me in te zetten voor een Groene en Linkse gemeente waarin iedereen zijn plek kan vinden. GroenLinks staat voor de toekomst en houdt niet vast aan bestaande kaders. Als iets onmogelijk lijkt kijken we graag naar hoe het anders zou kunnen. Die vernieuwende en positieve kant van GroenLinks, daar hou ik van.